วันวาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของ....KRU_COM ศูนย์รวมผู้ใช้อาวุธทางเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อปฏิวัติระบบการเรียนการสอนไปสู่โลกอนาคต (LG Digital your...เย้ย! ไม่ใช่แล้วว)

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โปรแกรมแฟลช คืออะไร?

 โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด
เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้,
สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้
(Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทำงานในลักษณะ CGI
โดยเชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++ , - C# , C#.NET,
VB , VB.NET, JAVA และอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก
มีผลทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf,
eps, ai, dxf, bmp , jpg, gif, png เป็นต้น

            โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บ
ทำให้การนำเสนอทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอบฟลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงานต่างๆ
รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ ี่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต และทำงานได้กับหลายๆ แฟลทฟอร์ม (Platform)

ออกแบบหัวเรื่องวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(weblog)

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
คมชนะ อินทรีย์ เลขที่ 1
มยุรี ภูทองอูบ เลขที่ 20
นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 13 หมู่ 1 ปีการศึกษา 2/2553

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายคมชนะ อินทรีย์(ฉัตร)
ประวัติการทำงาน Programer,Tecnician Support
เบอร์โทรศัพท์ 080-1461233


ชื่อนางมยุรี  ภูทองอูบ  (โอ๋)
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์  085-2911513